ساختمان گوش

img
img
img
img
shape
shape
blog-details

ساختمان گوش

گوش دارای اندام های مختص شنیدن و تعادل می باشد. که در استخوان گیجگاهی جمجمه قراردارد.

بخش شنوایی گوش شامل 3 بخش است :

گوش خارجی:  متشکل  از یک اوریکول (لاله گوش )، مجرای شنوایی و پرده صماخ (پرده گوش ) می باشد.لاله گوش در دو طرف سر انسان  قرار دارد . در حالیکه در اغلب حیوانات لاله گوش متحرک است. عملکرد اوریکول (لاله گوش )صرفا از جنبه زیبایی نیست و 3 نقش عمده برعهده دارد:

1.حالت صدفی شکل اوریکول میزان جمع آوری صدا را افزایش می دهد.

2.شکل و محل لاله گوش نیز می تواند بسته به فرکانس در تعیین موقعیت امواج در فضا کمک می کند.

3. هدایت امواج صوتی را به مجرای گوش به عهده دارد.

در انسان ها حالت و اندازه آن از فردی به فرد دیگر به نسبت یکسان است  لاله تا حدی دارای ساختار نسبتا سفت است و حالت خاص آن به خاطر خاصیت الاستیکی غضروف زیر پوست است .شکل خاص لاله دقیقا تابع شکل قالب غضروفی بوده و این عمدتا به دلیل فقدان لایه  چربی در زیر پوست است.با اینکه گوش ها همیشه حالت خود را حفظ می کنند ، ولی اولین بخش از بدن هستند که که درصورت مواجه بدن با سرما تحت تاثیر قرار می گیرند. به همین دلیل بیشتر تحت تاثیر سرمازدگی قرار می گیرند و یکی از واضح ترین مناطق هنگام افزایش جریان خون به دلیل خجالت کشیدن یا عصبانیت هستند.

مجرای گوش : این مجرا لوله ای شکل و در انسان بالغ 2.5 سانتی متر است و قطر آن 7/0 سانتی متر و این مجرا حالت بیضی شکل دارد و ارتعاشات صوتی را از لاله گوش دریافت می کند و به پرده صماخ که در انتهای آن قرار دارد انتقال می دهد.خصوصیات فیزیکی مجرای گوش نیز از تاثیر تغییرات دمای بیرون بر روی گوش میانی و داخلی جلوگیری می کند.گوش خارجی به چند طریق از گوش محافظت می کند.

ا- موهایی که در یک سوم خارجی مجرای گوش قرار دارند و همه به سمت خارج هستند ، محافظ خوبی در برابر عوامل زنده (حشرات) و غیر زنده (مهره های کوچک و درشت ) هستند.

2- غدد سبابه موجود در مجرا مایعی (سرومن یا جرم گوش)از خود ترشح می کنند که دارای مواد ضد باکتریایی و ضد قارچی است.

 

گوش میانی :

اگر شما درون مجرای گوش خارجی بایستید و به دقت از نمای پشت پرده صماخ (پرده گوش) به محفظه گوش میانی نگاه کنید، خواهید دید که پرده صماخ بوسیله یک زنجیره استخوانی متشکل از 3 استخوان کوچک به نام های استخوانچه های چکشی ، سندانی ورکابی به گوش داخلی متصل شده است. این استخوانچه ها بوسیله سطوح مفصلی به هم متصل شده اند و امکان جابجایی مفید را به این زنجیره می دهد. ساختار گوش میانی فشار موج صوتی را از هوا افزایش می دهند و آن را به سمت مایعات حلزونی گوش داخلی هدایت می کنندو انقباض عضلات کوچک گوش میانی باعث محافظت از گوش داخلی در برابر نویز های ناگهانی می شود .2- افزاایش درک اصوات فرکانس بالا (زیر)

 

شیپور استاش :

اگر گوش میانی یک فضای بسته باشد ، با تغییرات فشار طی تغییر دما یا ارتفاع آسیب خواهد دید . شیپور استاش یک مجرای کوچک است  که گوش میانی را به نازوفارنکس متصل می کند .و اجازه عبور هوا را از نازوفارنکس به گوش میانی به منظور متعادل کردن فشاره در دو طرف پرده صماخ (گوش ) را می دهد.شیپور استاش به طور طبیعی بسته است اما به طور در هنگام بلع باز می شود . و از طریق باد دادن در دهان و بینی بسته (مانور والسالوا) نیز می توان شیپور استاش را باز کرد.در هنگام تغییر ارتفاع یا شیرجه زدن در آب به دلیل بسته بودن شیپور استاش و عدم تعادل فشار بین دو طرف پرده گوش گاها افراد درد و گرفتگی گوش را تجربه می کنند. که ممکن است با بلع یا مانوار والسالوا او باز شدن شیپور استاش این مشکل تا حدودی برطرف شود.

 

گوش داخلی :

 گوش داخلی از حلزون (که دارای اندام حسی شنوایی است ) و دهلیز (که دارای اندام حسی تعادل است ) تشکیل شده است .حلزون (بخش شنوایی گوش داخلی ) برای شنیدن بسیار ضروری است. حلزون شامل اندام کورتی ، و اندام انتهایی شنوایی (شامل سلول های حسی یعنی سلولهای مویی داخلی و سلولهای مویی خارجی ) است که مسئول تبدیل امواج مکانیکی به فعالیت الکتریکی هستند که در مغز به صورت صدا درک می شوند. سلول های مویی (حسی) در صورت مواجه طولانی مدت با نویز(سر و صدا )، مصرف داروهای خاص و عفونت های گوش داخلی یا افزایش سن آسیب می بینند. با از دست دادن دائمی سلول های حسی کم شنوایی حسی عصبی ایجاد می شود.اندام کورتی انسان در هر گوش شامل حدود 3400 سلول مویی داخلی و 13000 سلول مویی خارجی است .

گوش دارای اندام های مختص شنیدن و تعادل می باشد. که در استخوان گیجگاهی جمجمه قراردارد.

نظرات

ارسال نظر شما

False
بالا