چگونه میشنویم ؟

img
img
img
img
shape
shape
blog-details

چگونه میشنویم ؟

شنوایی به معنای دریافت صدا توسط گوش که بصورت ناخودآگاه در یک فرد با آستانه های شنوایی طبیعی به ایجاد می شود، شنیدن اما پدیده ای است که فرد آن را انتخاب می کندو به مهارت های شناختی نیاز دارد برای اینکه پردازش صدا به صورت کارآمد صورت گیرد، مغز باید اطلاعات شنوایی را همزمان دریافت، ذخیره و پردازش نماید.

صدا های اطراف ما سفر خود را از گوش خارجی آغاز می کنند و وارد مجرای شنوایی خارجی می شوند و سپس با ارتعاش پرده گوش (پرده صماخ ) وارد گوش میانی می شنود و با انتقال ارتعاشات صوتی به زنجیره استخوانچه ای (ابتدا استخوانچه چکشی و سپس استخوانچه سندانی و در نهایت استخوانچه رکابی )کوچک موجود در گوش میانی ، صدای ورودی را تقویت می کنند. و پس از آن صدای تقویت شده به حلزون گوش داخلی منتقل می شود  که لوله کوچک و مارپیچی است که شبیه حلزون است و در گوش داخلی قرار دارد . حلزون گوش داخلی پر از مایع است و سطح داخلی آن به نام غشاء قاعده ای پوشیده از سلولهای کوچک مویی است .صدا باعث حرکت مایع داخل حلزون می شود و سلولهایی مویی را به صورت مواج به سمت بالا و پایین حرکت می دهد.

هر سلول مویی دارای یک برآمدگی کوچک و مو مانند است و زمانی که سلولهای مویی بالا و پایین حرکت می کنند ، این زائده بلند (استریوسیلیا) وارد قسمتهای فوقانی شده و خم می شوند، این اتفاق مجرای یونی را باز می کند و پیامی (سیگنالی ) تولید می کند که توسط عصب شنوایی ابتدا به ساقه مغز ( بخشی از مغز که نزدیکی پشت گردن  ) و سپس به بخش شنوایی در کورتکس معز ارسال می گردد.

 عصب شنوایی همچنین اطلاعاتی از مغز به سمت حلزون منتقل می کند . الیاف این عصب به ما کمک می کند تا برخی صدا ها را سرکوب کنیم ، مثلا به ما کمک می کند در همهمه و سر و صدای محیط بر روی یک صدای خاص تمرکز کنیم و به سایر صدا ها توجه نکنیم .

فرکانس و شدت :

فرکانس و شدت دو ویژگی مهم صوت هستند .فرکانس به معنی زیر و بمی صدا است و با هرتز اندازه گیری می شود. هر چه میزان هرتز بیشتر باشد صدا فرکانس بالاتر (زیر تری ) دارد.

شدت صدا به معنای بلندی صدا است و با واحد دسی بل اندازه گیری می شود.

گوش انسان به طور معمول صداهایی در محدوده فرکانسی000 20-20 را می شنود.  ولی بیشتر صداهایی که بصورت روزانه می شنویم در محدوده فرکانسی 250- 6000هرتز می باشد. توانایی شنوایی در افرادمختلف با هم متفاوت است . و با افزایش سن ، گوش به ویژه در فرکانس های بالا دچار کم شنوایی می شود .

در مورد شدت ، انسان می تواند صداهایی از شدت 0-140دسی بل را بشنود ، به طور مثال گفتار نجوا گونه  20-30 دسی بل شدت دارد و محدوده گفتار محاوره ای50-60 دسی بل و در نهایت محدوده 140 دسی بل صدایی است که فرد با آستانه شنوایی طبیعی ، با شنیدن آن احساس درد می کند و حتی ممکن است منجر به پاره شدن پرده صماخ (پرده گوش ) شود.

 

ویدیو چگونه میشنویم ؟

 

 برای اینکه پردازش صدا به صورت کارآمد صورت گیرد، مغز باید اطلاعات شنوایی را همزمان دریافت، ذخیره و پردازش نماید.

نظرات

ارسال نظر شما

False
بالا