انواع کم شنوایی و نشانه های کم شنوایی

img
img
img
img
shape
shape
blog-details

انواع کم شنوایی و نشانه های کم شنوایی

تعیین میزان و نوع کم شنوایی یکی از مهم ترین ارکان رشته شنوایی شناسی (ادیولوژی ) به نام ادیولوژی تشخیصی است و در کلینیک تخصصی شنوایی شناسی مهر آوا با حساسیت و دقت بالا مورد ارزیابی قرار می گیرد. این بخش ادیولوژی  در برگیرنده مجموعه آزمون هایی است که منجربه تشخیص انواع اختلالات شنوایی از گوش خارجی تا عصب شنوایی و مراکزشنیداری بالاتر در ساقه و قشر مغز می شود.

تمام اطلاعاتی که در ادیولوژی تشخیصی به دست می آوریم و تمام آزمون ها 2 هدف را دنبال می کند:

در تشخیص نوع ضایعه و و میزان ضایعه و جایگاه ضایعه که ارتباط وسیعی را بین ادیولوژیست و متخصصان گوش وحلق وبینی و،مغز واعصاب و اطفال ... ایجاد میکند

تعیین میزان توانایی و قابلیتهای ارتباط شنیداری :

ارزیابی های تشخیصی شنوایی که در معمولا در کلینیک ها انجام میشود عبارتند از : ادیومتری،امپدانس،تستهای گفتاری و انواع آزمونهای  الکتروفیزیولوژی  ABR,ASSR,OAE)،آزمون های مرکزی شنوایی که انواع کم شنوایی را  بر اساس محل ضایعه  تشخیص می دهد.

انواع کم شنوایی عبارتند از :

کم شنوایی انتقالی:

این نوع کم شنوایی زمانی اتفاق میافتدکه برسر راه انتقال صوت از کانال گوش خارجی به گوش داخلی مانعی ایجاد شود.دراین موارد عملکرد گوش داخلی طبیعی بوده ولی ارتعاشات صوتی قادر به راهیابی به حلزون از راه انتقال هوایی نیستند.اگر راه انتقال هوایی کاملا بسته شده باشدحداکثر 60دسی بل افت شنوایی وجود خواهد داشت.اغلب کم شنوایی های ا نتقالی از طریق دارو یا عمل جراحی بر طرف می شوند.

 

  کم شنوایی حسی-عصبی :

این نوع کم شنوایی زمانی اتفاق می افتد که ارگان حسی شنوایی(سلولهای مویی حلزون)یا الیاف عصب شنوایی ضایعه دیده باشند.ضایعه سلولهای مویی به راحتی قابل تمایز از ضایعه عصبی نیست و نیاز به آزمایشات تخصصی دارد.بنابراین این نوع کم شنوایی ها را کم شنوایی حسی-عصبی می نامند..کم شنوایی حسی-عصبی غیر قابل برگشت است و اغلب گزارش شده فرد مبتلا صحبت دیگران را میشنود ولی  قادر به درک آن نیست.

کم شنوایی آمیخته :

هنگامی که فردی تواما دچار کم شنوایی انتقالی و حسی-عصبی گرددبه کم شنوایی آمیخته دچار شده است. در این نوع کاهش شنوایی حتی اگر افت انتقالی با درمان دارویی یا جراحی  بر طرف شود افت شنوایی حسی- عصبی باقی می ماند.به دلیل آنکه افت شنوایی حسی-عصبی معمولا بهبود پیدا نمی کند ،بنابراین این نوع کم شنوایی به طور صددرصد بهبود نمی یابد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اختلال شنوایی مرکزی :

این نوع اختلال  شنوایی با کاهش حساسیت شنوایی همراه نیست .ولی به درجات مختلف کاهش دردرک شنیداری را نشان میدهد.یعنی ممکن است فرد یک ادیوگرام طبیعی داشته باشد،ولی قادر به درک گفتار نباشد.کشف کم شنوایی مرکزی نیاز به آزمایشات تخصصی شنوایی شناسی داردو قابل تشخیص بر اساس ادیوگرام نیست.

 

    نورپاتی شنوایی:

این ضایعه زمانی ایجاد می شود که عملکرد حلزون شنوایی ( سلول های مویی خارجی )طبیعی است و اما عملکرد عصب شنوایی به درجاتی با اختلال همرا است.افراد مبتلا ممکن است کاهش شنوایی خفیف تا عمیق را تجربه کنند و معمولا درک گفتار بسیارضعیفی  خصوصا در حضور نویز (سر و صدا ) دارند.

 

علل  احتمالی نوروپاتی شنوایی :

1- مشکلات نوزادي: بیلی روبین(زردی ) بالا علت بیش

از 50%نوروپاتی ها در کودکان

 2 -علل عفونی: شایع ترین اریون و مننژیت

3 - مشکلات ژنتیکی یا سندرومی

 4- علل ناشناخته (حدود 40 درصد)

در کلینیک شنوایی شناسی مهر آوا میزان کم شنوایی و نوع آن با حساسیت و دقت بالا مورد ارزیابی قرار می گیرد.

نظرات

ارسال نظر شما

False
بالا