مطالب مرتبط با (انسان-چه-فرکانسی-را-میشنود)

img
img
img
img
shape
shape
چگونه میشنویم ؟

چگونه میشنویم ؟

 برای اینکه پردازش صدا به صورت کارآمد صورت گیرد، مغز باید اطلاعات شنوایی را همزمان دریافت، ذخیره و پردازش نماید.

ادامه مطلب
بالا