مطالب مرتبط با (تجویز-سمعک)

img
img
img
img
shape
shape
راهنمای خرید سمعک

راهنمای خرید سمعک

اولین قدم برای تهیه سمعک مناسب،  مراجعه به کلینیک شنوایی شناسی و انجام ارزیابی های جامع و  تخصصی شنوایی توسط ادیولوژیست یا متخصص شنوایی است

ادامه مطلب
بالا