مطالب مرتبط با (دلایل-کم-شدن-شنوایی)

img
img
img
img
shape
shape
دلایل کم شنوایی

دلایل کم شنوایی

به طور کلی کاهش شنوایی یا به صورت مادر زادی و وراثتی بروز می کند یا به صورت اکتسابی که سهم مشکلات اکتسابی بیشتر از مشکلات مادرزادی است.

ادامه مطلب
بالا