مطالب مرتبط با (علائم-کم-شنوایی)

img
img
img
img
shape
shape
کم شنوایی چیست ؟

کم شنوایی چیست ؟

 نقص کم شنوایی توان فرد را در سازگاری با محیط می کاهد و از جمله معلولیت های مهم ارتباطی تلقی می شود.

ادامه مطلب
بالا