مطالب مرتبط با (نشانه-های-کم-شنوایی-)

img
img
img
img
shape
shape
انواع کم شنوایی و نشانه های کم شنوایی

انواع کم شنوایی و نشانه های کم شنوایی

در کلینیک شنوایی شناسی مهر آوا میزان کم شنوایی و نوع آن با حساسیت و دقت بالا مورد ارزیابی قرار می گیرد.

ادامه مطلب
بالا