مطالب مرتبط با (چطور-صداها-را-می-شنویم)

img
img
img
img
shape
shape
چگونه میشنویم ؟

چگونه میشنویم ؟

 برای اینکه پردازش صدا به صورت کارآمد صورت گیرد، مغز باید اطلاعات شنوایی را همزمان دریافت، ذخیره و پردازش نماید.

ادامه مطلب
بالا