مطالب مرتبط با (کم-شنوایی-چیست؟)

img
img
img
img
shape
shape
کم شنوایی چیست ؟

کم شنوایی چیست ؟

 نقص کم شنوایی توان فرد را در سازگاری با محیط می کاهد و از جمله معلولیت های مهم ارتباطی تلقی می شود.

ادامه مطلب
انواع کم شنوایی و نشانه های کم شنوایی

انواع کم شنوایی و نشانه های کم شنوایی

در کلینیک شنوایی شناسی مهر آوا میزان کم شنوایی و نوع آن با حساسیت و دقت بالا مورد ارزیابی قرار می گیرد.

ادامه مطلب
دلایل کم شنوایی

دلایل کم شنوایی

به طور کلی کاهش شنوایی یا به صورت مادر زادی و وراثتی بروز می کند یا به صورت اکتسابی که سهم مشکلات اکتسابی بیشتر از مشکلات مادرزادی است.

ادامه مطلب
بالا