مطالب مرتبط با (-سمعک-نامریی-)

img
img
img
img
shape
shape
سمعک چیست ؟

سمعک چیست ؟

سمعک ها اصوات محیطی را  توسط میکروفنی که در آنها تعبیه شده  دریافت می کنند و بعد از پردازش ،صدای پردازش شده و تقویت شده را به داخل گوش انتقال می دهند .

ادامه مطلب
بالا